Praktisk info

Praktisk information omkring koncertfortællingen “Den brune kuffert”:

MÅLGRUPPE: Ca. 3-6 år, men større og mindre søskende er også velkomne.

VARIGHED: Ca. 35-40 minutter

ANTAL DELTAGERE: Op til 80 børn + deres voksne

____________________________________________________________________________

Praktisk information omkring babykoncert:

MÅLGRUPPE: Babyer 0-9 måneder med deres forældre (som typisk vil være på barsel), samt fagpersoner så som sundhedsplejersker, pædagoger, pædagogstuderende, konservatoriestuderende og musiklærere. Det kan godt lade sig gøre at udvide aldersgruppen til at omfatte babyer på op til 11 måneder.

VARIGHED: Arrangementets samlede varighed er ca. 1 time. (Koncert: 2 x ca. 25 minutter med 5 minutters pause imellem)

ANTAL DELTAGERE: Der kan deltage 25 babyer pr. koncert, men det optimale antal vil være ca. 15, da den mindre gruppe giver rum for mere kontakt til det enkelte barn. Dertil kommer forældre, gerne begge. Andre interesserede er velkomne som observatører, det kan for eksempel være sundhedsplejersker, pædagoger og musiklærere. (Eksempelvis 70 deltagere i alt).